top of page

PAKALPOJUMI

TERITORIJAS UN MĀJAS SANITĀRĀ APKOPE

 • Zemes gabala un pieguļošās teritorijas uzkopšana

 • Zāles pļaušana, lapu savākšana

 • Dārznieka pakalpojumi

 • Koplietošanas telpu sausā un mitrā uzkopšana

 • Dezinfekcija, deratizācija, dezinsekcija

 • Uzkopšana izmantojot profesionālo tehniku

ĒKU TEHNISKĀ UZTURĒŠANA

 • Elektroapgādes un vājstrāvas sistēmu apkalpošana

 • Siltumapgādes sistēmas apkalpošana

 • Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas apkalpošana

 • Gāzes sistēmas apkalpošana

 • Diennakts avārijas dienests

 • Konstruktīvo elementu apsekošana

REMONTDARBI

 • Mājas vizuālā apsekošana un aktu sastādīšana

 • Remontdarbu plāna sastādīšana

 • Cenu aptauju veikšana

PĀRVALDĪŠANA

 • Pārvaldīšanas procesa organizācija un kontrole

 • Kopsapulču organizēšana un piedalīšanās

 • Komunikācija ar iedzīvotājiem

 • Mājas lietas vešana

JURIDISKIE PAKALPOJUMI

 • Juridiskais atbalsts dokumentu sagatavošanā

 • Pirmstiesas darbs ar parādniekiem un parādu piedziņa tiesā

 • Juridiskās konsultācijas

FINANŠU UZSKAITE

 • Rēķinu izrakstīšana par komunālajiem un apsaimniekošanas pakalpojumiem

 • Dzīvokļu un nedzīvojamo telpu īpašnieku maksājumu kontrole

 • Atskaišu sagatavošana par mājas saimniecisko darbību un uzkrājumu fondu

PĀRĒJIE PAKALPOJUMI

 • Projektu vadība un līdzfinansējuma piesaiste (Rīgas Domes, Altum u.c.)

 • Sīkie remontdarbi dzīvokļos (elektriķis, santehniķis)

 • Ūdens skaitītāju ar attālināto nolasīšanu un uzskaites sistēmu uzstādīšana

 • Svētku dekorēšana mājai

 • Stāvvietu ierīkošana

 • Logu un fasādes mazgāšana 

KĀ VEIDOJAS APSAIMNIEKOŠANAS MAKSA

Wooden Furnitures

KĀ VEIDOJAS APSAIMNIEKOŠANAS MAKSA

Apsaimniekošanas maksa veidojas no augstāk minētajām pakalpojumu grupām. Katrai mājai ir savas individuālās vajadzībās un tehniskās īpatnības, tāpēc apsaimniekošanas maksa ir ļoti individuāla un katrai mājai tiek aprēķināta individuāli.

PIEMĒRI, KAS PASKAIDRO, KĀPĒC VEIDOJAS ATŠĶIRĪGA APSAIMNIEKOŠANAS MAKSA.

Situāciju apraksti

Mājās "A" iedzīvotāji vēlas, lai to mājas teritorija un koplietošanas telpas tiktu uzkoptas katru dienu. Mājai "A" ir liels pagalms ar izbūvētu autostāvvietu un sava zaļā zona ar bērnu laukumu, mājas teritorijā atrodas vairākas ietves.

Mājas "B" iedzīvotāji vēlas, lai to mājas teritorija tiktu uzkopta katru dienu, taču koplietošanas telpas tikai 2 reizes nedēļā. Mājai "B" nav savas autostāvvietas un ir neliela zaļā zona, mājas teritorijā atrodas neliela ietve.

SKAIDROJUMS

Mājā "A" uzkopšanas izmaksas būs lielākas nekā Mājā "B", jo būs nepieciešams lielāks laika (sētnieka vai apkopēja darba laiks) un resursu patēriņš (papildus tehnika, uzkopšanas līdzekļi), lai uzkoptu Mājas "A" teritoriju un koplietošanas telpas.

Situāciju apraksti

Mājā "A" kanalizācijas sistēma, ūdensvads, elektrosistēma un siltumapgādes sistēma ir apmierinošā stāvoklī. 

Mājā "B" kanalizācijas sistēma, ūdensvads, elektrosistēma un siltumapgādes sistēma ir sliktā stāvoklī.

SKAIDROJUMS

Mājā "B" tehniskās uzturēšanas izmaksas būs lielākas nekā Mājā "A", jo būs nepieciešami papildus resursi, lai uzturētu inženiersistēmas, kas ir sliktā stāvoklī , tāpat palielināsies avārijas dienesta izsaukumu skaits.

KĀ NOTIEK PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANA

1. MĀJAS PĀRSTĀVIS IZRĀDA VĒLMI SAŅEMT PIEDĀVĀJUMU, AIZPILDOT ANKETU 

2. MŪSU PĀRSTĀVIS SAZINĀS AR MĀJAS PĀRSTĀVI, LAI NOSKAIDROTU DETAĻAS

3. JA NEPIECIEŠAMS, ABAS PUSES VIENOJAS PAR VIZĪTI

4. MŪSU PĀRSTĀVIS NOSŪTA PIEDĀVĀJUMU MĀJAS PĀRSTĀVIM VAI DODAS TO PREZENTĒT UZ MĀJAS ĪPAŠNIEKU SAPULCI

Notebook
bottom of page